Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-4°

-

9

Februari

66%

-1°

-

8

Mars

60%

-

10

April

60%

15°

-

12

Maj

69%

21°

-

11

Juni

69%

26°

-

10

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

70%

27°

-

9

September

62%

23°

-

9

Oktober

62%

16°

-

9

November

46%

-

9

December

46%

-1°

-

10