Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-5°

-

8

Februari

63%

-2°

-

7

Mars

58%

-

10

April

59%

14°

-

11

Maj

62%

21°

-

11

Juni

64%

26°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

10

September

58%

22°

-

10

Oktober

57%

16°

-

8

November

42%

-

8

December

43%

-3°

-

9