Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

8

Februari

55%

-

8

Mars

55%

10°

-

10

April

57%

18°

-

11

Maj

61%

23°

-

12

Juni

67%

28°

-

10

Juli

71%

31°

-

9

Augusti

68%

29°

-

9

September

63%

25°

-

9

Oktober

61%

19°

-

8

November

47%

10°

-

8

December

46%

-

9