Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-3°

-

8

Februari

59%

-

7

Mars

57%

-

10

April

58%

16°

-

11

Maj

63%

22°

-

11

Juni

67%

27°

-

10

Juli

70%

29°

-

10

Augusti

68%

28°

-

9

September

62%

24°

-

9

Oktober

60%

17°

-

8

November

46%

-

8

December

45%

-

9