Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

51%

-

13

April

57%

16°

-

13

Maj

62%

22°

-

11

Juni

68%

27°

-

10

Juli

68%

29°

-

10

Augusti

68%

28°

-

10

September

65%

24°

-

9

Oktober

57%

18°

-

9

November

40%

10°

-

11

December

36%

-

13