Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

49%

-

10

Mars

50%

10°

-

13

April

56%

17°

-

12

Maj

62%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

9

Juli

69%

30°

-

10

Augusti

67%

29°

-

9

September

64%

26°

-

9

Oktober

58%

19°

-

9

November

40%

11°

-

10

December

37%

-

13