Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

53%

14°

-

12

April

58%

20°

-

12

Maj

62%

25°

-

11

Juni

69%

30°

-

9

Juli

68%

31°

-

10

Augusti

69%

31°

-

8

September

65%

27°

-

8

Oktober

62%

21°

-

8

November

46%

14°

-

10

December

42%

-

11