Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

49%

12°

-

13

April

55%

18°

-

12

Maj

59%

24°

-

11

Juni

64%

28°

-

10

Juli

64%

30°

-

10

Augusti

64%

29°

-

9

September

63%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

8

November

41%

12°

-

11

December

37%

-

13