Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-1°

-

12

Februari

52%

-

10

Mars

54%

-

13

April

61%

15°

-

13

Maj

67%

22°

-

11

Juni

73%

27°

-

10

Juli

73%

29°

-

10

Augusti

72%

28°

-

9

September

67%

24°

-

9

Oktober

58%

17°

-

9

November

40%

10°

-

11

December

36%

-

13