Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

13

Februari

47%

11

Mars

50%

13

April

56%

15°

13

Maj

63%

21°

11

Juni

69%

27°

14°

10

Juli

70%

29°

21°

9

Augusti

67%

28°

22°

9

September

62%

24°

20°

9

Oktober

55%

17°

14°

10

November

37%

11

December

35%

13