Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

54%

13°

-

12

April

59%

20°

-

12

Maj

64%

25°

-

11

Juni

71%

30°

-

9

Juli

71%

32°

-

9

Augusti

71%

31°

-

8

September

66%

27°

-

8

Oktober

64%

21°

-

8

November

47%

13°

-

10

December

43%

-

11