Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

12

Februari

50%

-

10

Mars

52%

-

13

April

59%

16°

-

13

Maj

65%

22°

-

11

Juni

70%

27°

-

10

Juli

71%

29°

-

10

Augusti

70%

28°

-

9

September

66%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

40%

10°

-

11

December

36%

-

13