Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

-

13

Februari

47%

-

11

Mars

51%

-

13

April

56%

15°

-

13

Maj

63%

22°

-

11

Juni

69%

27°

-

10

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

67%

27°

-

9

September

62%

24°

-

9

Oktober

55%

17°

-

10

November

38%

-

11

December

35%

-

14