Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

49%

-

10

Mars

51%

12°

-

13

April

56%

19°

-

12

Maj

62%

24°

-

11

Juni

68%

29°

-

9

Juli

68%

31°

-

9

Augusti

68%

30°

-

8

September

65%

26°

-

8

Oktober

60%

20°

-

8

November

43%

12°

-

10

December

40%

-

12