Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-1°

-

12

Februari

51%

-

10

Mars

54%

-

13

April

60%

16°

-

13

Maj

67%

22°

-

11

Juni

72%

28°

-

10

Juli

73%

30°

-

10

Augusti

72%

28°

-

9

September

67%

24°

-

9

Oktober

59%

18°

-

9

November

40%

10°

-

11

December

36%

-

13