Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-1°

-

13

Februari

51%

-

11

Mars

54%

-

13

April

60%

15°

-

13

Maj

66%

22°

-

11

Juni

72%

27°

-

10

Juli

72%

29°

-

10

Augusti

71%

27°

-

9

September

66%

24°

-

10

Oktober

57%

17°

-

10

November

39%

-

11

December

35%

-

14