Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

49%

-

10

Mars

51%

10°

-

13

April

56%

17°

-

12

Maj

63%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

9

Juli

69%

30°

-

10

Augusti

68%

28°

-

9

September

64%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

40%

11°

-

11

December

36%

-

13