Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

12

Februari

51%

-

11

Mars

54%

-

13

April

60%

16°

-

13

Maj

66%

22°

-

11

Juni

72%

27°

-

10

Juli

72%

29°

-

10

Augusti

71%

28°

-

9

September

67%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

40%

10°

-

11

December

36%

-

13