Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

11

Februari

46%

-

11

Mars

48%

11°

-

13

April

54%

18°

-

12

Maj

59%

23°

-

11

Juni

64%

28°

-

10

Juli

64%

30°

-

10

Augusti

64%

29°

-

9

September

63%

26°

-

8

Oktober

56%

19°

-

9

November

40%

12°

-

11

December

35%

-

13