Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

48%

-

10

Mars

50%

12°

-

13

April

55%

19°

-

12

Maj

59%

24°

-

12

Juni

65%

29°

-

10

Juli

65%

30°

-

10

Augusti

65%

30°

-

9

September

63%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

8

November

42%

13°

-

11

December

38%

-

12