Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-3°

-

11

Februari

49%

-

9

Mars

51%

-

12

April

53%

14°

-

12

Maj

61%

21°

-

11

Juni

67%

27°

-

10

Juli

68%

29°

-

10

Augusti

65%

27°

-

10

September

59%

23°

-

10

Oktober

54%

17°

-

9

November

39%

-

10

December

39%

-

11