Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-1°

-

11

Februari

48%

-

9

Mars

51%

-

12

April

55%

16°

-

12

Maj

62%

22°

-

11

Juni

68%

28°

-

10

Juli

69%

29°

-

10

Augusti

66%

28°

-

9

September

62%

24°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

40%

-

10

December

38%

-

11