Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-1°

12

Februari

47%

10

Mars

50%

12

April

54%

14°

13

Maj

62%

21°

11

Juni

68%

26°

13°

10

Juli

69%

28°

20°

10

Augusti

66%

28°

22°

9

September

60%

24°

20°

10

Oktober

55%

17°

14°

9

November

38%

11

December

37%

12