Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

9

Februari

52%

-

8

Mars

51%

10°

-

12

April

57%

18°

-

11

Maj

63%

24°

-

10

Juni

68%

29°

-

9

Juli

70%

31°

-

9

Augusti

68%

29°

-

8

September

66%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

8

November

46%

11°

-

10

December

44%

-

11