Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-2°

-

10

Februari

51%

-

8

Mars

51%

-

11

April

55%

16°

-

12

Maj

61%

23°

-

11

Juni

67%

28°

-

10

Juli

68%

30°

-

9

Augusti

66%

29°

-

9

September

61%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

41%

-

10

December

40%

-

11