Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-2°

-

11

Februari

49%

-

9

Mars

50%

-

12

April

53%

13°

-

13

Maj

61%

20°

-

11

Juni

67%

26°

-

10

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

9

September

59%

23°

-

10

Oktober

54%

16°

-

9

November

38%

-

11

December

38%

-

12