Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-2°

-

11

Februari

47%

-

9

Mars

51%

-

12

April

54%

14°

-

13

Maj

62%

21°

-

11

Juni

68%

26°

-

10

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

66%

28°

-

9

September

60%

24°

-

10

Oktober

56%

17°

-

9

November

38%

-

11

December

37%

-

12