Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-2°

-

9

Februari

55%

-

8

Mars

52%

-

11

April

55%

16°

-

12

Maj

61%

22°

-

12

Juni

66%

28°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

66%

28°

-

9

September

60%

24°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

42%

-

10

December

42%

-

10