Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-3°

-

10

Februari

57%

-

8

Mars

54%

-

11

April

55%

15°

-

12

Maj

62%

21°

-

12

Juni

66%

27°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

66%

27°

-

9

September

60%

23°

-

9

Oktober

57%

17°

-

9

November

42%

-

10

December

42%

-

10