Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

49%

-

9

Mars

53%

12°

-

12

April

58%

19°

-

12

Maj

63%

24°

-

11

Juni

70%

29°

-

9

Juli

70%

31°

-

9

Augusti

70%

30°

-

8

September

66%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

8

November

45%

12°

-

10

December

42%

-

11