Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

49%

-

9

Mars

51%

10°

-

13

April

56%

17°

-

12

Maj

62%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

10

Juli

69%

30°

-

9

Augusti

67%

28°

-

9

September

64%

25°

-

9

Oktober

59%

18°

-

9

November

41%

10°

-

10

December

38%

-

12