Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-4°

-

9

Februari

63%

-

8

Mars

58%

-

11

April

59%

15°

-

12

Maj

67%

21°

-

11

Juni

68%

27°

-

10

Juli

69%

29°

-

10

Augusti

69%

27°

-

9

September

61%

23°

-

9

Oktober

60%

17°

-

9

November

45%

-

9

December

45%

-1°

-

10