Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

9

Februari

52%

-

8

Mars

53%

12°

-

12

April

57%

19°

-

11

Maj

61%

24°

-

10

Juni

67%

29°

-

9

Juli

69%

32°

-

9

Augusti

66%

30°

-

8

September

64%

26°

-

8

Oktober

61%

20°

-

8

November

47%

12°

-

10

December

44%

-

10