Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-1°

-

10

Februari

49%

-

9

Mars

51%

-

12

April

55%

16°

-

12

Maj

62%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

10

Juli

69%

30°

-

9

Augusti

66%

28°

-

9

September

62%

25°

-

9

Oktober

58%

18°

-

9

November

41%

10°

-

10

December

39%

-

11