Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-1°

-

13

Februari

50%

-

10

Mars

61%

-

12

April

62%

13°

-

10

Maj

63%

18°

-

11

Juni

67%

24°

-

10

Juli

80%

29°

-

7

Augusti

77%

28°

-

7

September

73%

22°

-

7

Oktober

63%

15°

-

7

November

39%

-

11

December

36%

-1°

-

12