Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-3°

-

10

Februari

55%

-

9

Mars

64%

-

10

April

64%

12°

-

9

Maj

64%

18°

-

10

Juni

70%

23°

-

8

Juli

79%

28°

-

6

Augusti

78%

27°

-

6

September

74%

21°

-

6

Oktober

67%

15°

-

6

November

46%

-

9

December

42%

-2°

-

10