Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-1°

-

11

Februari

56%

-

9

Mars

65%

-

10

April

66%

14°

-

9

Maj

68%

20°

-

9

Juni

76%

26°

-

7

Juli

82%

31°

-

5

Augusti

80%

30°

-

5

September

78%

24°

-

6

Oktober

71%

17°

-

6

November

48%

-

9

December

42%

-

10