Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

14

Februari

38%

-

11

Mars

50%

-

12

April

55%

13°

-

10

Maj

58%

18°

-

10

Juni

63%

23°

-

10

Juli

80%

28°

-

6

Augusti

78%

28°

-

7

September

68%

22°

-

7

Oktober

54%

15°

-

8

November

28%

-

13

December

24%

-

15