Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-3°

-

10

Februari

58%

-

9

Mars

65%

-

11

April

65%

10°

-

10

Maj

66%

16°

-

10

Juni

72%

22°

-

8

Juli

78%

27°

-

6

Augusti

77%

26°

-

7

September

75%

20°

-

7

Oktober

69%

14°

-

6

November

50%

-

9

December

46%

-2°

-

10