Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-2°

-

11

Februari

56%

-

9

Mars

64%

-

11

April

65%

12°

-

10

Maj

66%

18°

-

10

Juni

73%

23°

-

7

Juli

80%

28°

-

5

Augusti

78%

27°

-

6

September

76%

22°

-

6

Oktober

69%

15°

-

6

November

48%

-

9

December

43%

-1°

-

11