Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

55%

-

10

Mars

64%

10°

-

10

April

67%

16°

-

9

Maj

70%

20°

-

9

Juni

76%

26°

-

7

Juli

84%

30°

-

4

Augusti

81%

30°

-

5

September

80%

24°

-

5

Oktober

71%

18°

-

6

November

46%

-

10

December

42%

-

11