Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

55%

-

9

Mars

65%

11°

-

10

April

68%

16°

-

9

Maj

72%

22°

-

8

Juni

77%

27°

-

6

Juli

85%

32°

-

4

Augusti

82%

31°

-

4

September

81%

25°

-

5

Oktober

72%

18°

-

5

November

46%

-

10

December

43%

-

11