Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-2°

-

12

Februari

54%

-

10

Mars

63%

-

11

April

65%

14°

-

9

Maj

66%

19°

-

10

Juni

73%

25°

-

7

Juli

82%

30°

-

5

Augusti

80%

30°

-

5

September

77%

23°

-

6

Oktober

69%

16°

-

5

November

45%

-

10

December

41%

-

11