Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-3°

-

10

Februari

56%

-

9

Mars

65%

-

10

April

64%

10°

-

10

Maj

64%

17°

-

11

Juni

70%

22°

-

9

Juli

78%

27°

-

6

Augusti

77%

26°

-

6

September

73%

20°

-

7

Oktober

66%

14°

-

6

November

46%

-

9

December

43%

-2°

-

10