Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

25°

24°

15

Februari

54%

25°

24°

15

Mars

50%

24°

24°

20

April

45%

24°

24°

20

Maj

48%

25°

25°

19

Juni

53%

26°

25°

18

Juli

51%

26°

26°

20

Augusti

53%

27°

26°

19

September

54%

27°

26°

18

Oktober

48%

27°

26°

18

November

45%

26°

26°

19

December

48%

25°

25°

17