Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

25°

24°

15

Februari

58%

25°

24°

13

Mars

57%

25°

24°

17

April

54%

25°

24°

18

Maj

60%

26°

25°

16

Juni

62%

28°

25°

16

Juli

63%

28°

26°

19

Augusti

66%

28°

26°

17

September

66%

28°

27°

16

Oktober

58%

28°

26°

18

November

49%

26°

26°

18

December

49%

25°

25°

17