Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

25°

24°

11

Februari

65%

25°

24°

10

Mars

65%

26°

24°

11

April

62%

26°

24°

11

Maj

66%

28°

25°

8

Juni

70%

28°

25°

7

Juli

70%

29°

26°

8

Augusti

71%

29°

26°

7

September

72%

29°

26°

7

Oktober

66%

28°

26°

9

November

60%

27°

26°

11

December

60%

26°

25°

12