Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

24°

24°

12

Februari

64%

24°

24°

11

Mars

63%

24°

24°

13

April

60%

25°

24°

12

Maj

64%

26°

25°

9

Juni

68%

27°

25°

8

Juli

67%

27°

26°

9

Augusti

68%

28°

26°

9

September

70%

28°

26°

8

Oktober

64%

27°

26°

10

November

59%

26°

26°

12

December

60%

25°

25°

12