Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

13°

-

11

Februari

60%

16°

-

9

Mars

65%

20°

-

10

April

71%

25°

-

7

Maj

72%

29°

-

9

Juni

69%

32°

-

9

Juli

66%

33°

-

12

Augusti

68%

32°

-

10

September

65%

30°

-

8

Oktober

70%

25°

-

5

November

61%

20°

-

8

December

56%

15°

-

10