Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

13°

-

11

Februari

55%

16°

-

9

Mars

60%

21°

-

10

April

65%

25°

-

8

Maj

65%

28°

-

9

Juni

64%

32°

-

10

Juli

61%

33°

-

12

Augusti

62%

32°

-

11

September

61%

30°

-

8

Oktober

65%

25°

-

6

November

55%

20°

-

7

December

50%

15°

-

9